Či už sa zaoberáte rodinnými domami, či bytovými komplexmi, starostlivá správa je nevyhnutná, aby sa investícia pretavila do zisku.

Zlé riadenie komplexu môže stáť čas, energiu a peniaze. Našťastie sa mnohým bežným problémom dá vyhnúť. Či už sa stanete správcom bytu vy, alebo sa rozhodnete pre spoluprácu so spoločnosťou, ktorá zabezpečí rýchlu zmenu správcu bytového domu môžete kontrolovať kvalitu starostlivosti a vyhnúť sa zbytočným rizikám.

Ak vlastníte nehnuteľnosť na prenájom, alebo plánujete vstúpiť do realitnej hry v roku 2022, tu je niekoľko chýb, ktorým sa ako správca vyhnite:

Vynechanie pravidelných kontrol

Správca má na starosti inšpekcie. Ani v prípade, že prenajímate zodpovedným dlhodobým nájomníkom, pravidelné prehliadky nie je dobré zanedbať. Umožňujú včas odhaliť menšie problémy skôr, ako spôsobia škody a výdavky. Okrem toho treba sledovať dlhodobý stav nehnuteľnosti a jej komponentov.

Odloženie údržby

Aj keď to môže predstavovať značné náklady mali by ste dbať na údržbu. Odklad údržby zvyčajne stojí z dlhodobého hľadiska viac, čo negatívne ovplyvňuje hodnotu nehnuteľnosti. Aby ste pomohli pokryť náklady na údržbu, majte hotovostný rezervný fond, do ktorého pravidelne prispievate.

Osobné vykonávanie opráv

Niektorí prenajímatelia a správcovia bytov sa snažia ušetriť peniaze za prácu tým, že sa osobne starajú o údržbu a výstavbu svojich nehnuteľností. Tieto úlohy však musia byť vykonané rýchlo, či už sú nehnuteľnosti prenajaté, alebo prázdne.  Ak to nedokážete, najímanie profesionálov je často nákladovo efektívnejšie.

Nesprávne vybavovanie sťažností

Je potrebné jasne uviesť, kto je za čo zodpovedný v nájomnej zmluve. Treba informovať o zodpovednosti za udržiavanie čistoty, zaplatenie škôd a upozorniť riadnu správu bytových domov na plesne, nebezpečenstvo požiaru, chybnú elektroinštalácii a. i. V zmluve by mali byť uvedené zásady a postup pri riešení žiadostí o opravu a reklamácií.

Umožnenie nájomcom vykonávať opravy

Niektoré údržbárske práce sú jednoduché: škárovanie vane, či výmena hlásiča dymu. Niektorí prenajímatelia však umožňujú nájomníkom rozsiahlejšie opravy výmenou za znížené nájomné, čo môže byť riskantné. Ak nemáte primerané poistenie, ste zodpovedný za to, ak sa nájomník stane účastníkom nehody a utrpí zranenie pri oprave.