Keď interagujeme s web stránkami, očakávame vynikajúcu používateľskú skúsenosť. Ak sa nepodarí uspokojiť potreby návštevníkov, prejdú ku konkurencii. Preto by ste pri každom rozhodnutí o dizajne mali myslieť na návštevníka, a snažiť sa, aby bol zážitok čo najpríjemnejší. Prinášame preto zoznam chýb, ktorým sa pri úspešnom vytváraní web stránky vyhnite:

Nenechajte používateľov čakať

Pri dobrej tvorbe www stránok platí, že čím je rýchlejšia, tým lepšia je používateľská skúsenosť. Ako technológia napreduje, sme netrpezlivejší a dnes 47 % používateľov očakáva, že sa web načíta do 2 sekúnd. Ak je to dlhšie, návštevníci sú frustrovaní a web môžu opustiť. Optimalizáciou obrázkov výrazne skrátite čas načítania.

Neotvárajte interný odkaz na nových kartách

Všetky interné odkazy by sa mali otvárať na rovnakej karte, nech sa dá používať tlačidlo „späť“ a uľahčíte tým používanie.

Nepoužívajte príliš veľa typov písma a farieb

Príliš veľa variácií písma pôsobí rušivo, mätúco, či otravne. Použite max 3 druhy v 3 veľkostiach. To isté platí pre farby, aby ste nenarušili rovnováhu. Je tiež dobré udržiavať farebnú schému webu konzistentnú. Zamyslite sa nad emóciami, ktoré chcete vyvolať.

Nezobrazujte automatické kontextové okná príliš skoro

Mnoho webov zobrazuje kontextové okná so žiadosťou o prihlásenie na odber ihneď, ako sa dostanete na stránku. Je to však chyba. Predtým, ako na používateľa vyskočí okno, ukážte klientom, že poskytujete hodnotné veci. Okno nech nevyskočí skôr než si prečítajú obsah.

Nepoužívajte všeobecné fotografie ľudí

Obrázky s tvárami sú efektívnym spôsobom, ako zaujať. Mozog je predurčený venovať pozornosť tváram. Keď ich vidíme, máme pocit, že si s nimi spájame produkt. Vyhnite sa však používaniu neúprimných fotografií na „budovanie dôvery“. Takéto len zriedka pridávajú hodnotu dizajnu a kazia zážitok. Prinášajú pocit plytkého falšovania.

Aj reklamy veľa škodí

Príliš veľa reklám ľahko zatieni hlavný obsah a sťaží používateľom použitie. Opäť dochádza k zmyslovému  preťaženiu. Čokoľvek, čo vyzerá ako reklama, používatelia zvyčajne ignorujú.

Neobetujte použiteľnosť kvôli kráse

Bez ohľadu na to, aký krásny je dizajn, nikdy by nemal zasahovať do schopnosti používateľa získať obsah, alebo interagovať s webom. Dobrým príkladom je zlá čitateľnosť obsahu. Dbajte na kontrast.

Nepoužívajte blikajúci text a reklamy

Pri vytváraní reklám a animácií ani neuvažujte o použití blikajúcich efektov. Môže to u citlivých jedincov vyvolať záchvaty a pre bežných používateľov bude pravdepodobne otravný, či rušivý.