Čo je základom dobre vykonaného projektu? Predsa správny prieskum terénu. Nech sa venujete akémukoľvek odboru, záverečné práce sú postrachom hádam každého študenta. Dobrým spôsobom ako sa uistiť a znížiť stres z očakávanej výzvy je zistiť si o čo presne sa jedná ako taká práca vyzerá a čo obnáša. Poďme sa teda pozrieť na krátky opis dvoch druhov záverečných prác.

Diplomová práca

Správne napísanú diplomovú prácu môžeme definovať ako odbornú záverečnú vysokoškolskú prácu, nutnú pre ukončenie vyššieho stupňa štúdia. Po jej úspešnom odovzdaní a obhajobe sa študenti pýšia titulmi ako Ing., Mgr., MUDr., MDDr., alebo MVDr, v závislosti od konkrétneho odboru. Jej hlavným rozdielom od bakalárskej práce je jej väčší rozsah (zvyčajne cca 40-50 normostrán) a zas o čosi odbornejší charakter. Orientovaná je na praktickejšiu časť a často školy povolia študentom aby sa opreli o ich tému a poznatky bakalárskej práce. To prináša výhodu lepšej presnosti.

Rigorózna práca

Keď hovoríme o študentskej rigoróznej práci, alebo tzv. „malom doktoráte “, hovoríme o nadstavbe k 2. stupňu vysokoškolského štúdia. Vzťahuje sa k rigoróznej skúške a týka sa tých odborov kde študenti získali titul Mgr. Je možné ju robiť pre rovnaký, či príbuzný obor. Po zvládnutí skúšky sa môžete pred svojím menom popýšiť titulom JUDr., RNDr., PaedDr. , PhDr., ThDr. atď.

Pri tomto type práce sa bavíme ešte o level odbornejšej literatúre a vyššej vedeckosti než je diplomovka. Musí byť originálna, teda nestačí len preparafrázovať texty a zhrnúť poznatky z iných zdrojov. Je taktiež dlhšia (60-120 strán), v závislosti od školy, ktorej pokynmi na stránke sa treba riadiť pre napísanie úspešnej práce. V závislosti od tematiky býva časť rozdelená na teóriu a prax. Hlavným bodom programu je v tejto práci vlastný výskum, nezabúdajme tiež, že má byť písaná autorským plurálom, teda v množnom čísle.

Veľa šťastia a pevné nervy!