Možno sa mnohým z vás zdá preprava tovaru ako ľahká a nenáročná akcia, no opak je pravdou. Nie je to veru med lízať. Všetko si vyžaduje podrobnú analýzu a veľmi detailné rozpracavie plánu, ktorého sa bude daná preprava držať. Poznáme tri najrozšírenejšie druhy prepravy, ktorými sú: letecká, lodná a cestná.

Tento fakt vás možno prekvapí, ale na konkrétne plánovanie trasy, výber vodiča, poprípade náhradného vodiča alebo označenie daného dopravného prostriedku, ktorý dané veci doručí je zodpovedná osoba, ktorá musí toto všetko naplánovať. Jedná sa teda o naozaj náročnú a zodpovednú úlohu, ktorá spočíva na pleciach daného človeka. Rovnako, musí preveriť či sa nejedná o nelegálnu činnosť. V skratke, táto práce nie je med lízať. Kvalita prepravy tovaru a rýchlosť dodania je teda závislá od rozhodnutí individuálneho uváženia jednotlivca. A nebudeme si klamať, ale správne fungovanie nákladnej prepravy je naozaj dôležitým.

Riečna preprava a jej dôležitosť

Riečna preprava je neodmysliteľným a nesmierne dôležitým spôsobom prepravy a to najmä z vyplývajúcich potrieb prepravy nadgabaritných a sypkých materiálov, voľne ložených materiálov a tekutín. Je to vysoko ekologický a ekonomicky výhodný spôsob prepravy vo vnútrozemí.

Tento druh prepravy má v Európe dlhú históriu a patrí k veľmi ekologickým spôsobom prepravy. Je vhodná hlavne pre veľké objemy voľne loženého tovaru, kde nie je dôležitá rýchlosť doručenia

Existujú rôzne spoločnosti, ktoré zabezpečujú všetky procesy spojené s týmto druhom prepravy. Zdarma vám vypracujú cenovú ponuku a zároveň poradia, akým spôsobom je váš tovar čo najlepším spôsobom prepraviť.

Cross Docking – novodobý termín

Počuli ste už o pojme cross docking? Ak nie, tak nám dovoľte vám ho v krátkosti priblížť. Vzťahuje sa na pohyb produktov z výrobného závodu, ktorý je dodávaný priamo až k zákazníkovi. Manipulácia s materiálom je minimálna alebo žiadna. Samozrejme, že spolu s tým sa znižuje aj nutnosť jeho skladovania v príslušných priestoroch.