Túto jeseň sa mnohí poľovníci opäť vyberú do terénu pri honbe za rôznymi druhmi zveri. Bez ohľadu na miesto lovu je dôležité, aby ste pri manipulácii so strelnou zbraňou vždy boli maximálne opatrní a konali zodpovedne. Zranenia pri love sú často výsledkom nepozornosti, neznalosti, alebo nerešpektovania bezpečnostných pravidiel a zákonov. Prečítajte si teda nasledujúce usmernenia, ktoré sa vzťahujú na všeobecnú bezpečnosť pri manipulácii so strelnými zbraňami.

Zásady pre bezpečné používanie zbrane

  1. Zaobchádzajte s každou zbraňou, ako keby bola nabitá. Pri každej manipulácii so zbraňou teda skontrolujte, či v nej nie sú náboje. K zbrani pristupujte tak, akoby sa sama dokázala nabiť.
  2. Hlaveň vždy nasmerujte bezpečným smerom. Nikto by nikdy nemal vidieť koniec ústia vašej zbrane. Skúsený lovec si je vždy vedomý bezpečného smeru namierenia zbrane a nelovil by s nikým, kto toto pravidlo nepozná.
  3. Buďte si istý svojim cieľom a jeho okolím. Zodpovedný lovec by nikdy nezamieril na cieľ len na základe zvuku, pohybu, alebo farebného záblesku. Bezpečný výstrel je len ten, ktorý je mierený na jasne identifikovaný cieľ v preskúmanom okolí.
  4. Nikdy nemierte zbraňou na niečo, na čo nechcete strieľať. Či už vlastníte spoľahlivý Mauser M12, alebo inú zbraň musíte byť opatrní. Zbraň nie je hračka, nemávajte ňou a majte rešpekt.
  5. Zbrane by mali byť pri love prenášané v puzdrách. Použite napríklad overenú brašnu značky Liemke, alebo akúkoľvek, ktorej dôverujete.
  6. Zbrane a strelivo skladujte oddelene. Majte ich na mieste, kde sú pištole mimo dosahu detí, alebo neopatrných dospelých.
  7. Uistite sa, že hlaveň a mechanizmus sú bez prekážok. Majte so sebou len strelivo pre zbraň, ktorú nosíte so sebou, a na zver, ktorú lovíte.
  8. S nabitou zbraňou nikdy nepreliezajte plot, strom, ani nič iné. Nepreskakujte ani poleno, ani potok, ani priekopu.
  9. Nikdy nestrieľajte guľku na rovný, tvrdý povrch, alebo do vody. Pri cvičení streľby na terč sa ubezpečte, že váš backstop (zarážka) je primeraný.
  10. Pri manipulácii so strelnou zbraňou nikdy nepožívajte alkoholické nápoje, či drogy. Vyhnite sa im pred lovom, počas lovu, a i pri čistení zbrane. Vždy buďte plne v strehu a majte situáciu pod kontrolou.