Prístrojom, ktorý sa využíva naozaj na všetko sú jednoznačne váhy. Využívame ich nie len na meranie ľudskej hmotnosti, ale rovnako aj na meranie iných druhov materiálov. Váhy sú teda prístrojom, ktorý sa využíva na určovanie hmotností telies na základe porovnávania tiaže prejavujúcej sa tlakom na podložku.

Váženie je považované za jedno z najstarších a zároveň najrozšírenejších postupov merania. Rozoznávame nespočetné množstvo váh, akými sú: váhy pákové, váhy rovnoramenné, váhy nerovnoramenné, váhy kyvadlové, váhy pružinové, váhy tenzometrické. Každá z týchto váh funguje na inom princípe.

Rozmanitosť, ktorá je potrebná

Každá z váh sa však hodí na meranie niečoho iného. Kvalitné ciachované váhy sú zaradené do kategórie obchodných a kuchynských váh. Čiže sa jedná o váhy, ktoré sú určené do reštaurácií, bufetov, či hotelových kuchýň, predajní mäsa alebo zeleniny. Všetky takéto váhy sú metrologicky overené.

V predajniach sa zväčša využívajú váhy, ktoré okrem hodnoty hmotnosti daného produktu zobrazia aj jednotkovú cenu a aj celkovú cenu. V kuchyniach sa naopak využívajú jednoduchšie váhy. Ich primárnou úlohou je len prevažovanie porcií. V kuchyniach teda nájdete jednoduchšie váhy bez výpočtu ceny- zobrazujúce jediný údaj, ktorým je váha.

Na vedecké účely sa však využívajú váhy s vysokou presnosťou. Presné laboratórne váhy sú najviac využívané vo výskumných pracoviskách, lekárňach, zlatníctvach alebo aj vo výrobných prevádzkach. Takéto váhy ponúkajú naozaj vysokú presnosť. Je však ale potrebné stabilné prostredie.

Dnešné modely laboratórnych váh  však okrem samotného procesu váženia ponúkajú množstvo užitočných funkcií – napríklad je možné vykonávať prevody medzi jednotkami hmotnosti, ďalej môžeme využívať funkcie ako percentuálne váženie, režim počítania kusov, vytvárať tzv. databázy receptúr